alt Över 15 års erfarenhet  |  alt  Varor köpta innan kl 12 skickas samma dag |   alt  Fri frakt från 750 kr

Favoriter 0
Favoriter är tom
Kundvagn 0
Din kundvagn är tom ...
Hemsida » Integritetspolicy
Din kundvagn är tom ...

Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Allmän information
Denna policy gäller webbplatsen som fungerar på webbadressen: www.cncworld.se
Operatörens e-postadress: info@cncworld.se
Operatören är administratör av dina personuppgifter i förhållande till de uppgifter som tillhandahålls frivilligt på webbplatsen.
Webbplatsen använder personuppgifter för följande ändamål:
Behåll nyhetsbrevet
Hantera förfrågningar via formuläret
Beredning, förpackning, transport av varor
Implementering av beställda tjänster
Webbplatsen får information om användare och deras beteende på följande sätt:
Genom data som frivilligt matas in i formulär som matas in i operatörens system.
Genom att spara cookiefiler i slutenheter (så kallade "cookies").
2. Valda metoder för dataskydd som används av operatören
Platserna för inloggning och inmatning av personuppgifter skyddas i överföringslagret (SSL-certifikat). Som ett resultat krypteras personuppgifter och inloggningsdata på webbplatsen på användarens dator och kan endast läsas på målservern.
Personuppgifter som lagras i databasen krypteras på ett sådant sätt att endast den operatör som håller nyckeln kan läsa den. Tack vare detta skyddas uppgifterna om databasen stjäls från servern.
Operatören ändrar regelbundet sina administrativa lösenord.
För att skydda data gör operatören regelbundet säkerhetskopior.
Ett viktigt inslag i dataskyddet är regelbunden uppdatering av all programvara som används av operatören för att behandla personuppgifter, vilket särskilt innebär regelbundna uppdateringar av programmeringskomponenter.
3. Hosting
Webbplatsen är hostad (tekniskt underhållen) på operatörens server: OVH
4. Dina rättigheter och ytterligare information om användningen av data
I vissa situationer har administratören rätt att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, om det är nödvändigt att utföra det avtal som ingåtts med dig eller att fullgöra de skyldigheter som åligger administratören. Detta gäller sådana grupper av mottagare:
värdföretag på uppdrag
speditör
budföretag
betalningsoperatörer
auktoriserade anställda och medarbetare som använder informationen för att uppnå syftet med webbplatsen
Dina personuppgifter behandlas av administratören inte längre än det är nödvändigt för att utföra relaterade aktiviteter som anges i separata regler (t.ex. om redovisning). När det gäller marknadsföringsdata kommer uppgifterna inte att behandlas på mer än tre år.
Du har rätt att begära från administratören:
tillgång till dina personuppgifter,
rätta till dem,
radera,
behandlingsbegränsningar,
och dataportabilitet.
Du har rätt att invända mot den behandling som anges i punkt 3.3 c) mot behandling av personuppgifter för att utföra de legitima intressen som administratören eftersträvar, inklusive profilering, men rätten att invända kan inte utövas om det finns giltiga lagliga motiverade skäl för behandling av dina intressen, rättigheter och friheter, särskilt att fastställa, utreda eller försvara fordringar.
Att tillhandahålla personuppgifter är frivilligt men nödvändigt för att driva webbplatsen.
I förhållande till dig kan åtgärder vidtas som består i automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering för att tillhandahålla tjänster enligt det ingående avtalet och för att genomföra direktmarknadsföring av administratören.
Personuppgifter överförs inte från tredjeländer i den mening som avses i bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Det betyder att vi inte skickar dem utanför Europeiska unionen.
5. Information i blanketterna
Webbplatsen samlar in information som tillhandahålls frivilligt av användaren, inklusive personuppgifter, om de tillhandahålls.
Webbplatsen kan spara information om anslutningsparametrar (tidsstämpel, IP-adress).
Webbplatsen kan i vissa fall spara information som underlättar länkningen av data i formuläret med e-postadressen till användaren som fyller i formuläret. I det här fallet visas användarens e-postadress inuti webbadressen på sidan som innehåller formuläret.
Uppgifterna i formuläret behandlas för det ändamål som härrör från funktionen hos ett visst formulär, t.ex. för att behandla tjänsteförfrågan eller kommersiell kontakt, registrering av tjänster etc. Varje gång sammanhanget och beskrivningen av formuläret tydligt anger vad det används för.
6. Administratörsloggar
Information om användarnas beteende på webbplatsen kan loggas. Dessa uppgifter används för att administrera webbplatsen.
7. Relevanta marknadsföringstekniker
Operatören använder statistisk analys av webbtrafik via Google Analytics (Google Inc. baserat i USA). Operatören tillhandahåller inte personuppgifter till operatören av denna tjänst, utan endast anonymiserad information. Tjänsten baseras på användningen av cookies på användarens slutenhet. När det gäller information om användarinställningar som samlats in av Googles annonsnätverk kan användaren visa och redigera information som härrör från cookies med hjälp av verktyget: https://www.google.com/ads/preferences/
Operatören använder remarketingtekniker som gör det möjligt att matcha reklammeddelanden till användarens beteende på webbplatsen, vilket kan ge en illusion att användarens personuppgifter används för att spåra honom, men i praktiken överförs inga personuppgifter från operatören till reklamoperatörer. Det tekniska villkoret för sådana aktiviteter är att cookies är aktiverade.
8. Information om cookies
Webbplatsen använder cookies.
Cookiefiler (så kallade "cookies") är IT-data, särskilt textfiler, som lagras på webbplatsanvändarens slutenhet och är avsedda att användas på webbplatsens sidor. Cookies innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen de kommer från, lagringstiden på slutenheten och ett unikt nummer.
Enheten som placerar kakor på webbplatsanvändarens slutenhet och öppnar dem är webbplatsoperatören.
Cookies används för följande ändamål:
behålla webbplatsanvändarens session (efter inloggning), tack vare vilken användaren inte behöver ange inloggningen och lösenordet på varje undersida på webbplatsen;
uppnå de mål som anges ovan i avsnittet "Viktiga marknadsföringsmetoder";
Webbplatsen använder två grundläggande typer av cookies: sessionscookies och ihållande cookies. Sessionscookies är tillfälliga filer som lagras på användarens slutenhet tills de loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsare). Ihållande cookies lagras på användarens slutenhet under den tid som anges i cookiefilens parametrar eller tills de raderas av användaren.
Programvara för att surfa på webbplatser (webbläsare) tillåter vanligtvis att cookies lagras på användarens slutenhet som standard. Webbplatsanvändare kan ändra inställningarna i detta avseende. I webbläsaren kan du radera cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookies. Detaljerad information om detta ämne finns i hjälp eller dokumentation i webbläsaren.
Begränsningar av användningen av kakor kan påverka vissa funktioner som finns på webbplatsens sidor.
Cookies som placeras på webbplatsens användares slutenhet kan också användas av enheter som samarbetar med webbplatsoperatören, särskilt följande företag: Google (Google Inc. baserat i USA), Facebook (Facebook Inc. baserat i USA), Twitter ( Twitter Inc. baserat i USA).
9.GDPR

Med personuppgifter avses de uppgifter som sparas när ett medlemskonto skapas på cncworld.se. Dessa uppgifter innefattar organisations-/personnummer, adress, mailadress och telefonnummer.
Vad personuppgifterna används till
Underlag för bokföring
Personuppgifterna används för att kunna skapa ett betalningsunderlag för de fall en medlem köper något . Då cncworld.se förmedlar egendom så krävs dessa uppgifter av bokföringslagen för att knyta samman köpande och säljande part. Kvitton och betalningsunderlag skickas ut per e-post.
Rättslig grund: fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.
Kommunikation med medlem
Såväl telefonnummer som e-postadress kan också användas för att kommunicera påminnelser om betalning, förhandling av auktionsobjekt eller kommande utlämningar av auktionsgods.
Rättslig grund: intresseavvägning.
Support
Personuppgifter kan också användas för att vid dialog identifiera medlemmen som kund och därigenom kunna erbjuda bättre information vid frågor gällande auktioner.
Rättslig grund: intresseavvägning.
Säkerhet och förhindrande av missbruk
Cncworld behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra:
- Missbruk
- Användning av våra tjänster som strider mot våra villkor
- Lagbrott
Rättslig grund: fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.
Vilka vi lämnar ut personuppgifter till
Köpare/säljare- Då cncworld.se endast förmedlar varor så delges säljaren av varorna köparens personuppgifter och vice versa i enlighet med bokföringslagen.
Myndigheter- På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.      Paypal
Hur länge vi sparar personuppgifter
Personuppgifterna sparas så länge det finns ett dokumenterat syfte för detta med hänvisning till bokföringslagen.
Hur skyddas personuppgifterna
Cncworld använder sig av SSL och kryptering av lösenord för att behandla och kommunicera känslig information så som personuppgifter på ett säkert sätt

Ändring av policy
cncworld.se uppdaterar ibland denna sekretesspolicy. 

10. Hantera cookiefiler - hur uttrycker och återkallar du samtycke i praktiken?
Om användaren inte vill ta emot cookies kan han ändra webbläsarinställningarna. Vi reserverar oss för att inaktivera kakor som är nödvändiga för autentiseringsprocesser, säkerhet, upprätthållande av användarinställningar kan göra det svårt och i extrema fall kan förhindra att webbplatser används.
För att hantera cookieinställningar, välj webbläsaren du använder i listan nedan och följ instruktionerna:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Mobil enheter:

Android
Safari (iOS)
Windows Phone

Gå till hemsidan
Genom att använda denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Mer information finns i vår cookiepolicy.
Visa inte detta meddelande igen
INSTÄLLNINGAR FÖR COOKIES
De är alltid på eftersom de tillåter den grundläggande driften av webbplatsen. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, cookies som låter dig komma ihåg användaren under en session eller, beroende på de valda alternativen, från session till session. Deras uppgift är att möjliggöra varukorgen och orderutförandeprocessen, samt att hjälpa till med att lösa säkerhetsfrågor och efterlevnad av regelverk.
Funktionella cookies hjälper oss att förbättra effektiviteten i våra marknadsföringsaktiviteter och anpassa dem efter dina behov och preferenser, till exempel genom att komma ihåg alla val som gjorts på sidorna.
Analytics-cookies hjälper butiksägaren att förstå hur besökaren interagerar med butiken genom att samla in och rapportera information anonymt. Denna typ av cookie låter oss mäta antalet besök och samla in information om trafikkällor, tack vare vilken vi kan förbättra driften av vår webbplats.
Reklamkakor används för att marknadsföra vissa tjänster, artiklar eller evenemang. För detta ändamål kan vi använda annonser som visas på andra webbplatser. Målet är att göra reklambudskapen mer relevanta och skräddarsydda efter dina preferenser. Cookies förhindrar också att samma annonser visas igen. Dessa annonser används endast för att informera om aktiviteterna i vår webbutik.
JAG GODKÄNNER
Genom att använda denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Mer information finns i vår cookiepolicy.
INSTÄLLNINGAR
JAG HÅLLER MED